Мастер ВД ООД

Проектиране и узаконяване, зидария, ВиК услуги, електрически инсталации, груб строеж, вертикална планировка, ремонтни дейности в град Видин

„Мастер ВД“ ООД е основана на 18 март 2016г. с Управител Георги Иванов. Предмет на дейност: Строителство, търговия на едро и дребно в страната и чужбина .

Фирмата е член на Камарата на строителите в България с предмет на дейност, която обхваща строежи от благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда.

Отделни видове Строително монтажни работи съгласно позиция 41 „Строителство на сгради“ на КИД. Регистрирана е в централен професионален регистър на строителите. Притежава „Удостоверение № I - TV 020405“ - първа група - строежи от трета категория.

„Мастер ВД“ ООД има регистриран клон в София ,представляван от Сашо Станков със седалище гр. София, общ.Столична , район Лозенец , ж.к. „Витоша“ вх. А, ет. 3,ап. 1.

ВиК услуги
Научи повече
Изкопни дейности
Научи пвоече
Електрически инсталации
Научи повече