Мастер ВД ООД
Проектиране и узаконяване, зидария, ВиК услуги, електрически инсталации, груб строеж, вертикална планировка, ремонтни дейности в град Видин

Проекти

  1. Триетажна жилищна сграда   в  УПИ  XVII – 1188 , кв. 80,  по  план на гр. София, р. Лозенец , местност  „Витоша – ВЕЦ  Симеоново“1. Триетажна жилищна сграда   в  УПИ  XVII – 1188 , кв. 80,  по  план на гр. София, р. Лозенец , местност  „Витоша – ВЕЦ  Симеоново“
  2. Триетажна жилищна сграда   в  УПИ  XVIII – 1188 , кв. 80,  по  план на гр. София, р. Лозенец , местност  „Витоша – ВЕЦ  Симеоново“
  3. Църква „Свето  ВъзнасениеГосподне“  с. Куделин, общ. Брегово, обл. Видин
  4. Четириетажна жилищна  сграда  в  УПИ  XVII – 92 , кв. 857,м.ж.к. „Триъгълника – Надежда“ район  Надежда, гр. София  .
  5. „Раковишки   манастир“
  6. „Държавен архив“  7. Свободен  младежки  център 8. БЧК